Nieuwe website binnenkort online

Waaruit is de visie ontstaan?

Er is een grote behoefte aan hedendaagse en aangepaste woonvormen waar mensen met een beperking goed en graag wonen.

 • In Vlaanderen wachten meer dan 10 000 mensen op gepaste zorg en ondersteuning, waarvan 65% al langer dan 2 jaar.
 • Meer dan 100 groepen van ouders zijn op zoek naar duurzame en kwaliteitsvolle woonmogelijkheden voor hun kinderen en hebben ‘goesting’ om te helpen bouwen aan een zekere toekomst.
 • De persoonsvolgende financiering biedt mensen met een beperking nu de kans om zelf te bepalen met wie men woont, hoe en waar.

Wat is een toontjeshuis?

Een groep Toontjeshuisbewoners, begeleid door een Host, creëert samen een fijne, zorgende en gezellige woonomgeving.

Wonen

Wonen

Een Toontjeshuis maakt mee het verschil met duurzame en kwaliteitsvolle woonprojecten in de eigen leefomgeving

 • Hedendaags en kwalitatief
 • Betaalbaar
 • Modulair en duurzaam
 • Aangepast en flexibel
 • Op maat, persoonlijk & kleinschalig

Hoe ziet een Toontjeshuis eruit?

In de architectuur is de omkeerbaarheid van de functie van de ruimtes voorzien. Rekening houdend dat de noden van de bewoners kunnen evolueren, kan ook de wijze waarop men samenleeft veranderen.

Elke bewoner heeft een privatieve studio en kan gebruik maken van de collectieve ruimtes.

Zorg

Een Toontjeshuis maakt mee het verschil met een juiste ondersteuning

 • Dynamisch
 • Deskundig
 • Op maat
 • Solidair
 • Over alle levensdomeinen heen
Zorg
Bewoner

Bewoner

Een Toontjeshuis maakt mee het verschil omdat je als bewoner vorm geeft aan je eigen leven.

Als bewoner bepaal je mee:

 • Je leefomgeving
 • De wijze waarop en mate waarin je ondersteund wordt
 • Je daginvulling, die aansluit bij jouw wensen en talenten
 • Hoe je woont en met wie

Kwaliteit

Professioneel en betrokken : een host streeft naar kwaliteit van leven en wonen.

Hij zorgt voor een meerwaarde in de buurt, in het samenwonen, het actief betrekken van alle stakeholders zoals ouders, medewerkers, vrijwilligers, ... Hij draagt de exploitatieverantwoordelijkheid over het project.

 • Vast aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en de omgeving
 • Organiseert en coördineert de ondersteuning
 • Waakt over de kwaliteit
Kwaliteit

Wat maakt Toontjeshuizen uniek?

 • Integrale projectontwikkeling en trajectbegeleiding
 • Verzamelen en delen van kennis en best practices
 • Duurzaamheid van wonen en ondersteuning over de generaties heen
 • Kwaliteit van- en eigenaarschap over het eigen leven
 • Eigen regie, goed bestuur
 • Onafhankelijk
 • Centrale kwaliteitsbewaking