Veelgestelde vragen

Ik ben op zoek naar een oplossing voor mijn zoon. Kan Toontjeshuizen voor hem een woning bouwen?
Neen, Toontjeshuis bouwt uitsluitend voor meerdere personen die net door dit samen te doen een antwoord kunnen vinden op een betaalbare woning met voldoende ondersteuning.
We zijn met enkele bevriende ouders van kinderen met een beperking al langer aan het overwegen om zelf met een project te starten. Kan Toontjeshuis ons hierbij helpen?
Toontjeshuis kiest voor integrale projectontwikkeling. Samen met een groep gaan we aan de slag rond zowel de huisvesting, de ondersteuning als de gedeelde regie over het toekomstige project. Als jullie groep zich kan vinden in de waarden en normen van een Toontjeshuis en zich inschrijft in die integrale projectontwikkeling dan kan het zeker.
Ik droom al langer van een project zoals de Toontjeshuizen. Ik vind tot nu geen andere mensen die dit samen met mij kunnen doen. Helpt Toontjeshuizen hierbij ?
Zeker. Één van de pijlers van een Toontjeshuis is net het verbinden van mensen in die zoektocht. Toontjeshuizen ontwikkelde een werkwijze die inzet op het samenbrengen van de juiste mensen. Toontjeshuizen doet dit omdat we het belangrijk vinden dat mensen ruim de mogelijkheid krijgen om te kiezen met wie men samenwoont en dus ook met wie men het project realiseert. Overweeg je dit, ook al ben je nog alleen deze mogelijkheid, dan kan je ons zeker contacteren.
Mijn dochter is 17 kan zij in aanmerking komen voor een Toontjeshuis ?
Zeker. Leeftijd is op zich geen uitsluitingscriterium. Je mag rekenen dat van zodra het groen licht voor een nieuw Toontjeshuis wordt gegeven dat drie jaar later het project wordt opgestart. We gebruiken de tussenliggende periode maximaal om alle partijen zich goed te laten voorbereiden op deze start. Je dochter zou in dit geval dan 20 jaar zijn. Indien ze nog geen eigen inkomen heeft maar wel op haar 21 jaar recht kan maken op een vervangingsinkomen zullen we samen zorgvuldig nagaan hoe we die tussenliggende periode kunnen overbruggen.
Ik heb een pand dat ik graag zou ter beschikking willen stellen, kan dit als een toontjeshuis dienen?
Elk nieuw Toontjeshuis zal voorafgaand en samen met de toekomstige bewonersgroep nagaan of de inplanting en het pand in aanmerking kan komen. Telkens opnieuw gaat een grondig vooronderzoek vooraf.
Kunnen we zelf onze eigen woning aankopen in een Toontjeshuis?
Neen, Toontjeshuis werkt uitsluitend met huurwoningen. Je kan wel mede-aandeelhouder worden van het social impact fonds.
Is het noodzakelijk om een budget te hebben om in een Toontjeshuis in te stappen?
Toontjeshuis hecht zeer veel belang aan het zelf kunnen kiezen met wie men door het leven gaat. Het hebben van een zorgbudget kan hieraan ondergeschikt zijn. Samen met de toekomstige woongroep nagaan we zorgvuldig na of de start van een project langdurig haalbaar kan zijn. De zorg voor een goede exploitatie maakt deel uit van het vooronderzoek.
Mijn zoon zou graag in een Toontjeshuis wonen. Kan hij dan zijn dagbesteding behouden, dit is zeer belangrijk voor hem.
Zeker. Hij kan ze behouden maar in het vooronderzoek moet worden nagegaan of hij er bijvoorbeeld praktisch nog wel geraakt. In de aanloop naar de opstart gaan we na of de dagbesteding goed matcht met het intrekken in een Toontjeshuis. Moesten wijzigingen noodzakelijk of wenselijk zijn dan gaan we met onze lokale partner en zorgorganisatie op zoek naar het betere antwoord.
Hoe is een Toontjeshuis georganiseerd? Heeft de bewoner inspraak in de wijze waarop een toontjeshuis werkt?
Ja zeker. Net dit is één van de nadrukkelijke keuzes van ons model. Elk Toontjeshuis heeft een eigen vzw. Deze vzw waarborgt dat alle bewoners een officiële stem hebben in de uitbouw van een Toontjeshuis. Anderzijds is elk Toontjeshuis uniek. In sommige huizen zal cohousing een zeer belangrijke meerwaarde geven. In andere kan het zijn dat net het delen van ondersteuning de belangrijkste meerwaarde is. In beide zet een Toontjeshuis in op solidariteit en betrokkenheid van alle partijen. Een host verbonden aan het huis faciliteert dit voortdurend vanuit Toontjeshuizen.
Kan een Toontjeshuis zelf beslissen om naast de eigen woonruimte te voorzien in gedeelde infrastructuur ?
Ja, zo kan het zijn dat voor sommige bewoners er bijzondere ruimtes noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld kiné te krijgen. Voor andere kan het zijn dat er wat dagbestedingsruimte is omdat externe dagbesteding de ganse week niet evident is. Net zoals rond alle andere thema’s gaan we hier samen met de groep aan de slag. De haalbaarheid van de financiering maakt deel uit van de zoektocht. Toontjeshuizen stelt al zijn ervaring beschikbaar en faciliteert de zoektocht ernaar.
Is een Toontjeshuis zelf een vergunde organisatie?
Neen, Toontjeshuis koos ervoor om met bestaande vergunde organisaties samen te werken. In haar zoektocht naar de juist partners heeft Toontjeshuis heel veel aandacht besteed aan de kwaliteit van deze organisaties en de mate waarin zij in het Toontjeshuis model een ondersteunende en faciliterende rol zouden kunnen en blijven spelen. De partners van Toontjeshuis vind je op onze website.