Naar overzicht

Ontstaansverhaal Moerkerke

Het verhaal van Toontjeshuis Moerkerke start officieel in 2017, maar de reden voor dit ontstaan is Dré, een rasechte Moerkerkenaar die in 2007 op de wereld kwam. Na zijn geboorte werd op vrij jonge leeftijd vastgesteld dat Dré het syndroom van Angelman heeft, een neurologische ontwikkelingsstoornis waardoor de spieren en hersenen niet ontwikkelen zoals bij een ander kind. Kinderen met deze aandoening zijn vaak vrolijk en lachen veel. We moeten jullie dus waarschijnlijk niet vertellen waarom Dré zo graag gezien werd door zijn omgeving en gans Moerkerke. Leen en Stijn waren al een tijdje bezig met de vraag ‘Wat met de zorg voor Dré als wij het niet meer kunnen?’. Van hieruit zijn ze verschillende trajecten beginnen bekijken, maar al snel bleek dat de combinatie werk, zorg, privéleven heel moeilijk zou worden. Deze bezorgdheid hebben ze dan ook kenbaar gemaakt en zijn ze via via uiteindelijk bij Toontjeshuis terecht gekomen.

De familie van Leen had een stuk grond ter beschikking in Moerkerke dat als ideale locatie kon dienen voor een Toontjeshuis en in 2018 werd alles in gereedheid gebracht om dit plan ook te realiseren. Voor de familie van Dré was deze locatie erg belangrijk: Dré kon dicht bij huis blijven, dicht bij zijn warme netwerk van vrienden en familie. Toontjeshuis Moerkerke (THM) was een feit.

Daarna werd het verhaal er eentje met toch enkele toevalligheden. Op een avond ging Joost Callens, de bezieler van Toontjeshuis, toevallig iets eten in De Smisse in Damme. Enkele dagen later zagen de uitbaters van de Smisse Joost en Toon in Gert Late Night en werden geïnspireerd om in het kader van de Warmste Week een actie op te starten t.v.v. Toontjeshuis. Het werd een prachtige quiz-avond die uiteindelijk 1.000 euro opbracht. Een heel welgekomen start voor THM. De actie werd opgepikt door de media en meteen werd ook een oproep gedaan naar ouders die ook in het verhaal wilden meestappen.

In het voorjaar van 2019 begonnen de ideeën vorm te krijgen en werden heel wat infosessies gehouden i.s.m. VZW Oranje om andere ouders te bereiken. Al snel vormde zich een groep van ouders met dezelfde visie en missie, tegen de zomer was de oudergroep van THM een feit. De ouders van Briek, Wietse en Ivo konden zich vinden in een project als dat van Toontjeshuis en hadden dezelfde wens voor hun kinderen. Later sloten ook 2 ‘externe’ personen, Jan en Marleen, zich bij de groep aan. Beiden hebben ze een handige kennisrugzak die de groep als het ware kon beschermen tegen de valkuilen en emoties die bij dergelijke projecten de kop kunnen opsteken. Een sterke groep, die allen met volle overgave hun schouders zetten onder het project.

Al snel bleek dat heel wat mensen het project een warm hart toedragen. De lagere school van SASK liep gigantisch veel kilometers bijeen en konden zo bijna 8.000 euro schenken aan Toontjeshuis Moerkerke. Daarnaast organiseerde VZW Brick by Brick ook een spaghetti avond ten voordele van THM.

Eind februari 2020 kwam de groep nogmaals bijeen en het project kreeg meer en meer vorm. De ouders van Tuur sloten aan en ook zou er snel nog een oproep volgen om nog extra bewoners te vinden. En toen maakten we kennis met het beestje dat de ganse wereld in zijn greep nam en ook voor de oudergroepen van Toontjeshuis ongelegen kwam. De toekomstige bewoners van de Toontjeshuizen behoren tot een risicogroep en de samenkomsten werden dus even on hold gezet.

In september 2020 gebeurde het onwezenlijke – Dré overleed onverwacht. Hij zou voor altijd 13 jaar blijven. Moerkerke en omstreken was in rouw. Nog nooit was het dorp zoveel verlicht als tijdens de wandelwake op 16 september ter nagedachtenis van Dré. Meer dan 1.000 mensen wandelden langs foto’s en persoonlijke spullen van Dré. De wake toonde hoeveel mensen hij ooit geraakt heeft en blijft raken. 

Meteen rees ook bij velen de – toch iet wat delicate- vraag hoe het verder zou gaan met THM. Leen en Stijn beslisten dat ze meer dan ooit achter het project stonden en dit ook zouden verder zetten. Het is enerzijds een manier om Dré te eren, hij was uiteindelijk de initiële reden om met het Toontjeshuis te starten. Maar daarnaast benadrukten Leen en Stijn ook dat het geen project was voor Dré alleen, dat het gaat om de solidariteit en het samenwonen, en dat het daarom zo belangrijk is om dit voort te zetten. Ook voor Briek, Wietse, Ivo, Tuur, Margot en de andere potentiële toekomstige bewoners maakt Toontjeshuis een groot deel uit van hun toekomst. Het werd voor hen op een andere manier belangrijk om dit project verder te zetten. De zorg voor een kind met een beperking zorgt ervoor dat je anders in het leven gaat staan.

In 2020 werd uiteindelijk ook ‘Vrienden van Toontjeshuis Moerkerke’ opgericht. De hoofdtrekkers hiervan zijn Riet en Guust, broer en zus van Dré, samen met familie. Het was een idee dat eigenlijk al langer in hun hoofd speelde, zodat Leen en Stijn meer tijd kregen om te focussen op de oudergroep terwijl vrienden en familie warme initiatieven opzetten t.v.v. THM. De Vrienden van Toontjeshuis Moerkerke schilderden tijdens de donkerste periode van het jaar, leuke en hoopvolle boodschappen op de ruiten van Moerkerke en omstreken. De opkomst was enorm, iedereen wou wel zo’n ‘Warmste Rute’. Nu al werd beslist om de actie sowieso te herhalen. Bij deze is het nogmaals bewezen dat de inwoners van Moerkerke en groot Damme het hart op het juiste plaats hebben.

Op 14 maart, de dag dat Dré 14 zou geworden zijn maakte Toontjeshuis Moerkerke de nieuwe naam van hun VZW bekend: 'geDREven'. Vanuit de gedrevenheid, om van deze wereld een inclusievere wereld te maken, willen we een warme 2de thuis creëren in Moerkerke voor de vrienden van Dré. 

De opening van THM wordt voorzien in 2025, dan zal Wietse omschakelen naar het volwassensysteem. Zij zal de eerste trotse bewoonster worden van het Toontjeshuis en geleidelijk aan kunnen dan ook de andere bewoners hun intrek nemen in het huis.
Wij zijn er ongelofelijk hard van overtuigd dat Toontjeshuis Moerkerke een heel warme thuis zal worden.

Ontstaansverhaal Moerkerke

Gerelateerde berichten

Moerkerke zingt - een schot in de roos

Moerkerke zingt - een schot in de roos

Gans Moerkerke en omstreken kwam meezingen t.v.v. Toontjeshuis Gedreven

Toontjeshuis Moerkerke krijgt de naam 'geDREven'

Toontjeshuis Moerkerke krijgt de naam 'geDREven'

VZW geDREven staat voor alles wat de groep uitdraagt en vormt een heel mooi eerbetoon aan Dré.