Over ons

Het verhaal van Toon

Maak kennis met Toon. Toon is 16 en geboren met een hersenletsel. Maar wat als Toon 18 jaar is? Hoe gaat het dan verder met hem? Wie zal er dan voor hem zorgen? Toon is niet alleen. In Vlaanderen wachten meer dan 10 000 mensen op gepaste zorg en ondersteuning, waarvan 65% al langer dan 2 jaar. Op deze vraag wil Toontjeshuis graag een antwoord bieden. In het filmpje hiernaast vertelt Toon hoe hij een Toontjeshuis ziet.

In Vlaanderen wachten meer dan 10 000 mensen op gepaste zorg en ondersteuning.

Het verhaal van Joost

"In 2002 werd ik voor de derde keer trotse papa. Een 3e zoon, Toon, werd geboren. Een pientere, gelukkige en uiterst bijzondere kerel. Toon groeide op zoals de meeste kinderen, omringd door liefde. Maar al snel werd het voor ons duidelijk dat dit niet voldoende was. Toon is nu 18 en we beseffen meer en meer dat hij waarschijnlijk nooit zelfstandig zal wonen.

Als papa van Toon en zaakvoerder van een succesvol bouwbedrijf kan ik voor hem een aangepaste opvang opzetten. Maar de sociale ondernemer in mij vindt dat niet genoeg. En het blijkt al snel dat ook de mensen rondom mij bruisen van goesting om iets te doen. En zo groeide mijn droom om ook hier stroomopwaarts te zwemmen.

Begin 2015 werd er een denktank geïnitieerd rond de idee “als ik er niet meer ben”. Die ging op zoek naar de juiste vorm en een goed model voor mensen zoals Toon. Mensen met een beperking die dreigen op een wachtlijst te komen of waarvoor de hedendaagse zorginstelling of het ‘verlengd huisarrest’ niet de ideale oplossing blijkt. Hoe kunnen zij genieten van een maximale levenskwaliteit ook als wij er niet meer zijn?"

Hoe kunnen zij genieten van een maximale levenskwaliteit ook als wij er niet meer zijn?

Missie en visie

Zolang kinderen klein zijn en bij hun ouders opgroeien, is iedereen gerust. Maar kinderen worden groot en elke ouder wil zijn kind maximale kansen bieden om zich te ontwikkelen en te ontplooien, zodat ze een toekomst kunnen opbouwen. En wat als de ouders er later niet meer zijn? Wie zal dan voor hen zorgen?

Op deze vragen wil Toontjeshuizen antwoorden bieden, ze haalbaar maken en omzetten in een realistisch perspectief. Toontjeshuizen wil bouwen aan een toekomst voor deze kinderen, samen met hun ouders, familie, vrienden en omgeving.

Toontjeshuizen wil bouwen aan een toekomst voor mensen met een beperking, samen met hun ouders, vrienden en familie. Dit door een eigen thuis voor hen te helpen creëren waar geluk en kwaliteit van leven centraal staan. Zo kunnen mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk  wonen en volwaardig deel uitmaken van de samenleving.

Missie en visie
Wat maakt ons uniek?

Wat maakt ons uniek?

 • We creëren een eigen thuis voor volwassene met een beperking;
 • waar ze kleinschalig en zelfstandig kunnen samenwonen;
 • met aandacht voor noden, verwachtingen en talenten.
 • We bieden huisvesting, zorg en ondersteuning;
 • met een duurzame verbinding tussen bewoners en omgeving;
 • in een modulaire bouw met omkeerbare architectuur.

Onze partners

Met Toontjeshuis werken we samen met een aantal vaste partners.

Dit omwille van:

 • een gedeelde visie;
 • een gedeeld belang;
 • de accurate werkwijze om verspreid te zijn over Vlaanderen;
 • de gedeelde methodieken en processen;
 • de garantie op kwaliteit en duurzaamheid;