Duurzaam

Duurzaam

Met Toontjeshuis willen we een duurzame thuis creëren voor volwassenen met een beperking, in al zijn facetten. Enerzijds door de aanpasbaarheid en anderzijds door het  bouwen met innovatieve duurzame technologieën. Zo zorgen we ervoor dat elk Toontjeshuis klaar is voor de toekomst en bouwen we over de generaties heen.

Met Toontjeshuis willen we een duurzame thuis creëren voor volwassenen met een beperking, in al zijn facetten

Huisvesting

Huisvesting

Elke bewoner van een Toontjeshuis heeft een private studio met al het nodige comfort. Daarnaast zijn er gedeelde ruimtes voor eventuele groepsactiviteiten. Een Toontjeshuis is hedendaags, modulair, betaalbaar en heeft oog voor de heersende woon- en energienormen . In de architectuur is de omkeerbaarheid van de functie van de ruimtes voorzien, gezien ook de noden van de bewoners evolueren. We voorzien daarom ook de integratie van aangepaste technologie waar mogelijk.

Huisvesting

Ondersteuning

Toontjeshuizen biedt naast het wonen ook zorg en ondersteuning en doet hiervoor steeds beroep op lokale, ervaren, vergunde en vaste zorgpartners. We kiezen voor partners die bekend staan voor een klantgerichte en inclusieve manier van werken. Zij zorgen niet alleen voor woonondersteuning, maar ook voor de dag- en vrije tijdsbesteding van de bewoners. Deze partners onderschrijven het kwaliteitscharter vanuit een gedeelde missie, visie en werkwijze.

Elk Toontjeshuis wordt permanent bijgestaan door een host die als gastheer en coördinator het huis ondersteunt en faciliteert. Hij staat in voor de dagelijkse exploitatie van het huis, de organisatie en de coördinatie van de ondersteuning, de verankering met de eigen buurt en de afstemming tussen de verschillende stakeholders.

Wonen

Een eigen woon- en leefomgeving op maat.

Met Toontjeshuizen willen we een eigen thuis helpen creëren voor mensen met een beperking waarin hun geluk en kwaliteit van leven centraal staan en het doel is.  Zo kunnen zij, mits aangepaste omkadering, zelfstandig wonen en volwaardig deel gaan uitmaken van de samenleving.

Toontjeshuizen staat dan ook voor een integrale aanpak. We kiezen voor kleinschaligheid met aandacht voor de noden en verwachtingen van elk individu.  Zo realiseren we een echte thuis en dat maakt elk Toontjeshuis zo uniek.

Een Toontjeshuis bestaat uit private studio’s aangevuld met hippe gedeelde ruimtes. Zo’n huis is hedendaags, modulair, betaalbaar en heeft oog voor de heersende woon- en energienormen met integratie van aangepaste technologie waar mogelijk. In de architectuur is de omkeerbaarheid van de functie van de ruimtes voorzien, gezien ook de noden van de bewoners evolueren.

Wonen

We kiezen voor kleinschaligheid met aandacht voor de noden en verwachtingen van elk individu.

/
Het verhaal van Toon

Het verhaal van Toon

Maak kennis met Toon. Toon is 16 en geboren met een hersenletsel. Maar wat als Toon 18 jaar is?

Lees het verhaal
Draag je steentje bij als bewoner

Draag je steentje bij als bewoner

"In elk huis worden alle aanwezig talenten ingezet zodat iedereen iets kan betekenen voor elkaar"

Bouw mee als bewoner

Beleven

Dankzij de gemeenschappelijke ruimtes, de aanwezigheid van een host en de samenwerking met onze zorgpartners streven we naar een optimale  beleving van elke bewoner.

Je kan mee vorm geven aan je eigen leven omdat je inspraak krijgt in:

  • Je leefomgeving
  • De wijze waarop en mate waarin je ondersteund wordt
  • Je daginvulling, die aansluit bij jouw wensen en talenten
  • Hoe je woont en met wie
Beleven

Elk Toontjeshuis wordt permanent bijgestaan door een host die als gastheer en coordinator het huis ondersteunt en faciliteert.

Infographic

Bekijk hier de beknopte voorstelling van een Toontjeshuis in onze infographic.