Naar overzicht

Steun een Toontjeshuis

Steun een Toontjeshuis

Voor de verdere ontwikkeling en bouw van Toontjeshuizen, kunnen wij zeker en vast nog wat extra financiële steun gebruiken. We zijn blij met elk gift!

Toontjeshuizen wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting dus giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Je kan VZW Toontjeshuis steunen op twee manieren:

  • Een rechtstreekse storting op rekening BE78 0689 0638 3686 waarvoor we jammer genoeg nog geen fiscaal attest mogen uitschrijven.
  • Of Een storting vanaf 40 euro in het "Steunfonds Toontjeshuizen" die daartoe werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting. Voor elke storting op rekening IBAN: BE10 0000 0000 0404 en BIC BPOTBEB1 met de gestructureerde code ***129/2400/00033*** wordt er een fiscaal attest uitgereikt.

    Je kan dit ook gemakkelijk doen via deze link